Joan Rovira, convidat especial al Lycée des Métiers Amblart de Valence

La tardor ha començat amb força a Joan Rovira Joies, on hem tingut un setembre ple d’esdeveniments. El nostre projecte de joieria artesanal se centra sobretot en la creació artística, una activitat que combinem amb la docència, ja sigui impartint cursos de joieria a grups molt reduïts dins la nostra botiga-taller o fent formacions a centres educatius, on destaca  el curs anual que realitzem al Centre Cultural La Marineta (Mollet), que per a Joan Rovira ha estat clau per al desenvolupament de la faceta de professor d’ofici.

La joieria amb bambú i pàtines arriba als alumnes Erasmus de Valence

Fa unes setmanes, vam acceptar la invitació del Lycée des Métiers Amblart de Valence (França) per impartir un workshop de 4 dies sobre la nostra especialitat: joieria amb bambú i joieria amb pàtines. Uns 20 alumnes es van poder beneficiar d’aquesta formació que entra dins la nova modalitat del programa educatiu Erasmus.

L’experiència va ser molt gratificant i des d’aquí volem agrair l’interès del Lycée d’Arts et Mètiers Amblart de Valence en la nostra obra, així com la participació sempre proactiva dels seus alumnes. La col·laboració va cloure amb una presentació pública dels treballs dels alumnes, que va comptar amb la presència d’artistes de la ciutat del sud de França, autoritats municipals i totes les persones que van voler gaudir d’una mostra de joieria artesana amb materials naturals.

Fes clic aquí per llegir l’article elaborat pel Lycée des Métiers Amblarts.

 

 

VERSIÓN EN CASTELLANO:

Joan Rovira, invitado especial en el Lycée des Métiers Amblart de Valence

El otoño ha empezado con fuerza en Joan Rovira Joies, con un septiembre lleno de acontecimientos. Nuestro proyecto de joyería artesanal se centra sobre todo en la creación artística, una actividad que combinamos con la docencia, ya sea impartiendo cursos de joyería a grupos muy reducidos dentro de nuestra tienda-taller o haciendo formaciones en centros educativos, donde destaca el curso anual que realizamos en el Centro Cultural La Marineta (Mollet), que para Joan Rovira ha sido clave en el desarrollo de su faceta de profesor de oficio.

La joyería con bambú y pátinas llega a los alumnos Erasmus de Valence

Hace unas semanas, aceptamos la invitación del Lycée des Métiers Amblart de Valence (Francia) para impartir un workshop de 4 días sobre nuestra especialidad: joyería con bambú y joyería con pátinas. Unos 20 alumnos pudieron beneficiarse de esta formación que entra dentro de la nueva modalidad del programa educativo Erasmus.

La experiencia fue muy gratificante y desde aquí queremos agradecer el interés del Lycée d’Arts et Mètiers Amblart de Valence en nuestra obra, así como la participación siempre proactiva de sus alumnos. La colaboración finalizó con una presentación pública de los trabajos de los alumnos, que contó con la presencia de artistas de esta ciudad del sur de Francia, autoridades municipales y todas las personas que quisieron disfrutar de una muestra de joyería artesana con materiales naturales.

Haz clic aquí para leer el artículo elaborado por el Lycée des Métiers Amblarts.

 

ENGLISH VERSION:

Joan Rovira, invited as special guest at the Lycée des Métiers Amblart in Valence (France)

Autumn has began full of events at Joan Rovira Joies. Our handmade jewelry project focuses above all on artistic creation, an activity that we combine with teaching, either doing jewelry courses to very small groups inside our store-atelier or doing workshops in educational centers.

Teaching bamboo jewelry and patina jewelry  to the Erasmus students of Valence

A few weeks ago, we accepted the invitation of the Lycée des Métiers Amblart in Valence (France) to give a 4-day workshop on our specialty: bamboo jewelry and patina jewelry . About 20 students attended the training as part of the new Erasmus educational program.

The experience was very rewarding and we would like to kindly thank the Lycée d’Arts et Mètiers Amblart of Valence for their interest in our work, as well as for the proactive participation of all students. The collaboration ended with a public presentation of the students’ work, which included the presence of artists from Valence, municipal authorities and all the public who wanted to enjoy an exhibition of handmade jewelry  designed with natural materials.

Click here to read the article prepared by the Lycée des Métiers Amblarts.

Previous Post
Escolta l’entrevista a Joan Rovira Joies a Rac1!
Next Post
NOVETAT: Edició limitada d’arracades de bambú negre