condicions generals de venda / condiciones generales de venta / general terms of sale

Packaging.

Català

Condicions generals de contractació

El present acord regula les condicions generals de compra dels diversos productes oferts en la present pàgina web per joanrovirajoies, denominació comercial sota la qual actua professionalment Joan Rovira Taboada amb NIF 77.293.211 – D i domicili a Barcelona, c / Cotoners 10 (local), CP 08003 de Barcelona, d’ara endavant joanrovirajoies.

El CLIENT en el moment que completa el procés de registre, i compra algun dels nostres productes, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d’accés i ús del nostre portal i la seva política de privacitat, accessibles a través de l’enllaç “Avisos Legals”.

El CLIENT reconeix disposar de capacitat legal suficient per obligar-se contractualment.

El present contracte està permanentment accessible en els avisos legals de la nostra pàgina web, i es pot descarregar en format PDF en el moment de la contractació.

Preus

En contraprestació pel producte adquirit, el CLIENT accepta pagar expressament a joanrovirajoies les quantitats especificades en el moment de la compra a la relació de preus establertes al web www.joanrovirajoies.com per als productes escollits.

Els productes que s’ofereixen en aquest web estan subjectes a l’Impost del Valor Afegit (IVA 21%) que està inclòs en els preus que es detallen per a cada producte.

Les despeses d’enviament NO estan inclosos en el preu dels productes.

Procediment de compra

A través d’aquesta pàgina web només podran ser realitzats comandes per persones físiques majors de 14 anys i societats.

A la pàgina web es detallen tots els nostres productes de manera individualitzada. El procediment per efectuar i gestionar la compra es va indicant a la pàgina web i només s’han de seguir els següents passos:

Escollir el producte que desitgi adquirir.

En seleccionar un producte podrà ser afegit a la cistella de la Compra i podrà escollir entre seguir comprant o tramitar la comanda.

Per tramitar la comanda, si és la primera vegada que accedeix al nostre portal, cal omplir un formulari de registre amb les seves dades personals i crear un compte personal com a usuari. Completat aquest pas rebrà, al correu electrònic que hagi indicat, la confirmació que el registre s’ha realitzat correctament. En cas que sigui un usuari ja registrat, per continuar amb el procés de compra serà suficient que introdueixi el nom d’usuari i contrasenya que va generar en la primera compra. El codi d’usuari i la contrasenya són personals i corresponen a la persona que va efectuar el procés de registre, qui és responsable exclusiu seva custòdia. A través del seu compte podrà gestionar la informació que disposem i modificar o actualitzar les seves dades.

A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallen un a un els articles seleccionats i es calcula el preu total.

Així mateix, caldrà indicar les adreces de facturació i lliurament de la compra realitzada. Serà possible indicar una direcció única per a la facturació i el lliurament.

Un cop tramitat el procés, caldrà marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació dels termes i condicions de venda.

A la pàgina web se li facilitaran els mecanismes perquè pugui efectuar-se el pagament en funció del sistema escollit en cada cas.

Un cop introduïdes les dades per al pagament, haurà de confirmar la comanda prement el botó “Comprar”.

Un cop premut el botó “Comprar” es procedirà al lliurament del producte.

El CLIENT es dóna per informat que les fotografies i descripcions dels productes a la pàgina web són una imatge aproximada dels productes i serveis oferts pel que és possible que puguin diferir de l’original. Les descripcions i il·lustracions dels productes oferts a través de la present pàgina web es realitzen merament a títol informatiu.

Disponibilitat i Lliurament

Els productes oferts per joanrovirajoies es troben disponibles per a la seva distribució arreu del món.

Les comandes es processaran una vegada que s’hagi rebut correctament el pagament.

Els productes oferts per joanrovirajoies estaran sempre subjectes a disponibilitat que s’indicarà específicament a la nostra web per a cada producte pel que, en cas de no trobar-se disponible algun article ofert, s’informarà degudament de la manca de disponibilitat al client per a la compra. En condicions normals, tots els productes que apareixen a la nostra web es troben disponibles per al seu lliurament en els terminis indicats a la mateixa pàgina.

En els casos en què, un cop realitzat la comanda, el producte contractat pel CLIENT es trobi esgotat, se l’informarà d’això degudament i se li oferirà un producte alternatiu de característiques similars de la mateixa preu i qualitat al comprat. Si tot i així, el CLIENT no estigués interessat en acceptar l’alternativa proposada, joanrovirajoies procedirà a la devolució de la suma ja abonada i l’informarà dels tràmits i terminis de reemborsament.

Com a norma general, el termini màxim de lliurament del producte adquirit en domicili serà el que s’indiqui en la pàgina web en el moment de la compra i a partir del moment en què hàgim confirmat el pagament. Aquests terminis de lliurament són aproximats i en cap cas vinculants per joanrovirajoies.

Els lliuraments es realitzaran els dies laborables (dilluns a divendres). És recomanable que el CLIENT comuniqui les seves preferències horàries per al lliurament en emplenar les dades de la comanda a l’apartat destinat a Comentaris o Observacions.

El lliurament del producte comprat a domicili s’efectuarà pel transportista conjuntament amb un albarà de lliurament a l’adreça indicada en l’ordre de comanda que el client haurà de signar com a document de recepció. Així mateix, el CLIENT estarà degudament informat en el cas que ocorri una incidència o el lliurament es retardi per qualsevol motiu.

Si no fos possible el lliurament a l’adreça indicada per absència del destinatari, el transportista es posarà directament en contacte amb el Client, i se li indicarà detalladament els passos a seguir. En el cas que la impossibilitat del lliurament sigui ocasionada per haver-se consignat una adreça errònia, el cost de la reexpedició de la comanda anirà a càrrec del CLIENT. joanrovirajoies no es responsabilitza dels retards en els lliuraments dels productes comprats per causes atribuïbles al transportista.

Amb l’objecte de que en tot moment estigui informat de la gestió de la seva compra, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva comanda i del pagament.

Pagament i períodes de pagament

S’accepta la següent forma de pagament:

– Targeta de Crèdit: La transacció es realitza connectant directament amb l’entitat bancària Caixabank a través de la seva passarel·la de pagament.

– Paypal: Connectant directament amb Paypal.

– Transferència bancària: fent un ingrés de l’import total de la compra en el compte corrent que se li indica.

Un cop realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació de la mateixa.

joanrovirajoies no té coneixement de les dades referents a la targeta de crèdit. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

Els pagaments són previs al lliurament del producte, de manera que joanrovirajoies no proporcionarà el producte sol·licitat fins al moment en què hagi rebut el pagament del mateix. joanrovirajoies es reserva el dret a cancel·lar temporal o definitivament els serveis prestats, davant de qualsevol incidència en matèria de cobrament dels mateixos.

Impostos

Un cop finalitzada la selecció de productes, de manera prèvia a la confirmació de la comanda i abans de procedir al pagament del mateix, en pantalla apareixerà el preu final de la compra que inclourà l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit), les despeses de gestió , embalatge i d’enviament, si procedeixen, que es reflectiran en l’ordre de comanda en el moment d’efectuar la compra i en la factura.

En les comandes realitzades per clients residents a Ceuta, Melilla i les Illes Canàries els serà deduït l’IVA de la factura i del cobrament, tot i que serà de la seva exclusiva responsabilitat el pagament de qualsevol impost o taxa duanera que li correspongui per l’adquisició realitzada.

En les comandes realitzades per clients persones jurídiques residents en països pertanyents a la Unió Europea poden sol·licitar, si tenen dret a això, que els productes adquirits els siguin facturats sense IVA.

En les comandes de clients residents a tercers països fora de la Unió Europea, seran els propis clients els responsables del pagament de qualsevol impost o taxa duanera que pugui existir en els seus països de residència per a l’adquisició realitzada, així com d’efectuar, si ho desitgen , les gestions davant les autoritats fiscals espanyoles per reemborsament l’IVA satisfet que, en qualsevol cas serà declarat per joanrovirajoies com IVA recaptat.

No s’inclou tot allò que no aparegui especificat en la descripció del producte com inclòs.

Factures

En realitzar el pagament corresponent, rebrà la Factura de la seva compra en format PDF en el correu electrònic que hagi indicat en el moment de tramitar la comanda.

El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant joanrovirajoies exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

Garantia

A joanrovirajoies ens esforcem per facilitar serveis de la màxima qualitat. Tots els nostres productes queden sotmesos a controls de qualitat i estan garantits contra defectes de producció per un termini de 2 anys des de la data de compra. La garantia cobreix qualsevol vici de fabricació, de disseny o material, tot i que caldrà que es posi de manifest la falta de conformitat en un termini de 14 dies des que va tenir coneixement d’ella. La garantia cobreix únicament els productes defectuosos. No cobreix cops, ús inadequat, o altres que no siguin atribuïbles a un defecte del proveïdor o una tara en el producte. Durant el període de garantia el CLIENT podrà tornar el producte i procedirem a la seva reparació o substitució. Les despeses de transport que es generin per les devolucions sota garantia NO seran per compte del CLIENT.

El document de garantia és la factura de compra.

En el cas de compres per persones jurídiques, tots els nostres productes queden sotmesos a controls de qualitat i estan garantits contra defectes de producció, que es regiran pel que estableix la regulació del Codi de comerç i, en tot cas, sota la responsabilitat de les declaracions de garantia realitzades pel fabricant del producte adquirit, sense perjudici de la garantia comercial que joanrovirajoies pugui oferir.

Devolucions

Només s’admetran devolucions o canvis dels productes defectuosos (casos de defecte de fàbrica, danys en el transport) o errors de lliurament. En qualsevol cas, no han d’haver transcorregut més de 14 dies des de la recepció del producte i s’hauran d’incloure l’embalatge i accessoris. Es comprovarà prèviament a l’acceptació de que es tracta d’un error o anomalia de fabricació o d’embalatge així com d’un error de comanda, i no un ús, manipulació o emmagatzematge inadequats o negligents. S’acompanyaran sempre del corresponent albarà de lliurament o de la factura.

Tant en el cas de devolució per defecte de fabricació o embalatge com en el cas d’error en la comanda s’oferirà al CLIENT, si és possible, la reparació del producte o la seva substitució per una altra alternativa sense cost addicional i sense dret, per part del CLIENT, a cap tipus de compensació. Les despeses que generi l’enviament de la comanda reparat o correcte aniran a càrrec de joanrovirajoies.

En tot cas, la devolució queda sempre subjecta a previ examen per part de joanrovirajoies l’estat del producte objecte de devolució i a la verificació que s’han complert els requisits exigibles en les presents condicions de venda. Un cop rebuda la devolució i en cas que sigui procedent, reemborsarem l’import cobrat en un termini màxim de 30 dies i en els mateixos termes que es van usar per realitzar el pagament.

joanrovirajoies es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora del termini fixat o de productes que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser rebuts.

Les devolucions es gestionaran a través de l’enviament d’un correu electrònic a joanrovirajoies@gmail.com realitzant una descripció dels motius i de les causes al·legades per a la devolució. Així mateix, caldrà assenyalar el nom i cognoms i el número de referència de la comanda. Un cop rebuda la petició, la tramitarem oportunament.

Dret de Desistiment

Té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia de la celebració del contracte.

Per exercir el dret de desistiment, heu de notificar-nos a joanrovirajoies –  Joan Rovira Taboada per escrit a l’adreça postal de C/ Cotoners 10 (local) 08003 (Barcelona) o per correu electrònic a l’adreça joanrovirajoies@gmail.com  seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Model de formulari de desistiment

A l’atenció de

joanrovirajoies  (Joan Rovira Taboada)

C/ Cotoners 10 (local)

08003 Barcelona

joanrovirajoies@gmail.com

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé:

Rebut/Comanda el:

Nom del consumidor:

Signatura del consumidor

Data

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

En el cas que el CLIENT sigui una persona jurídica, es dóna per informat i assumeix expressament que no és aplicable el que estableix l’article 103 en relació a l’article 3 de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, RDL 1 / 2007, per la qual cosa no disposarà del dret a desistiment un cop prestat el servei objecte de la present compra.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament, sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

Haurà vostè de tornar-nos o lliurar directament els béns i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs el termini.

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent de la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Perfecció del contracte i modificacions dels serveis

El present contracte es perfeccionarà amb el pagament del producte i l’enviament al CLIENT d’un correu electrònic de confirmació amb una descripció de la compra realitzada.

joanrovirajoies es reserva el dret de modificar, de forma les característiques i condicions dels seus serveis, sempre amb l’objectiu de millorar-los i que suposi un benefici per al CLIENT.

Obligacions de les parts

joanrovirajoies es compromet a proporcionar al CLIENT els productes que hagin estat contractats aplicant la màxima diligència en la prestació del servei, així com a tenir cura del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, disposant per a això d’un equip tècnic i informàtic adequat, i a gestionar les operacions de logística, enviament i lliurament de la compra realitzada a través del transportista.

El CLIENT es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del producte seleccionat en el temps i forma fixat en les presents condicions de venda i a la seva recepció en el lloc indicat per al lliurament.

joanrovirajoies no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d’aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’Internet, avaries en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. De manera que el CLIENT accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a joanrovirajoies qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei contractat.

Comunicacions

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de joanrovirajoies qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació el CLIENT haurà de posar-ho en coneixement de joanrovirajoies al correu electrònic o telèfons indicats a la nostra pàgina web.

En compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l’informem que els nostres enviaments comercials i informacions relatives a la nostra web i als productes en ella oferts, es realitzaran per mitjà de correu electrònic a l’adreça de correu electrònic que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, té l’opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça joanrovirajoies@gmail.com indicant en l’assumpte la paraula BAIXA.

Compromís, acceptació i validesa del contracte

El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d’ús i la política de privacitat de la pàgina web.

El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes i serveis, incloent-hi, si s’escau, el de lliurament, oferts a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, pel que afirma que són suficients per a l’exclusió de l’error en el consentiment del present contracte, i per tant, les accepta integra i expressament.

El CLIENT és plenament conscient que l’acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “Comprar” indicat a la web i que es perfeccionarà amb el pagament del servei.

Normativa Aplicable

El present contracte té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis espanyoles.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les parts se sotmetran als jutjats o tribunals que resultessin competents en cada cas .

Dades personals

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que ens faciliti per realitzar el procés de contractació i els derivats de la prestació del servei, són confidencials i que s’incorporaran a un fitxer de “Gestió” responsabilitat de joanrovirajoies (Joan Rovira Taboada), amb la finalitat de proveir dels articles contractats, així com remetre-li informació comercial dels nostres articles i productes, inclusivament per correu electrònic.

Així mateix, l’informem que les dades personals facilitades són tractadess internament i amb la màxima confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat regulades en el Reial Decret 1720/2007 i que no són publicades ni transmesos a terceres persones per a ser utilitzats amb fins comercials o promocionals.

En qualsevol moment pot oposar-se a la recepció dels nostres enviaments comercials, així com exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes legalment establerts davant joanrovirajoies  (Joan Rovira Taboada) – Responsable de Dades Personals – C / Cotoners 10, CP 08003 de Barcelona.

Amb caràcter general, queda absolutament prohibit facilitar dades personals dels menors de 14 anys sense el consentiment de pares o tutors legals.

ATENCIÓ: Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 31.05.2020. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i productes oferts. Si us plau, comprovi la data d’emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.

Ús de cookies

Aquesta web utilitza cookies tècniques, de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers, per a anònimament facilitar-li la navegació i analitzar estadístiques de l’ús del web. Considerem que si continua navegant, accepta el seu ús.

Castellano.

Condiciones contractuales generales

Este acuerdo regula las condiciones generales de compra de los diferentes productos ofrecidos en esta página web por joanrovirajoies, denominación comercial en virtud de la cual trabaja profesionalmente Joan Rovira Taboada con NIF 77,.293.211-D y domiciliado en Barcelona, C/ Cotoners 10 (local), CP 08003 de Barcelona, en adelante joanrovirajoies.

El CLIENTE en el momento de completar el proceso de registro, y la compra de uno de nuestros productos, acepta y se somete expresamente a las cláusulas especificadas a continuación, así como las condiciones de acceso y uso de nuestro sitio web y su política de privacidad, accesible a través del enlace “avisos legales”.

El CLIENTE reconoce tener capacidad legal suficiente para estar vinculado contractualmente.

Este contrato es permanentemente accesible en los avisos legales de nuestro sitio web, y se puede descargar en formato PDF en el momento de la contratación.

Precios

En contraprestación por el producto adquirido, el CLIENTE acepta pagar expresamente a joanrovirajoies los importes especificados en el momento de la compra en la lista de precios establecidos en el sitio web www.joanrovirajoies.com para los productos elegidos.

Los productos ofrecidos en este sitio web están sujetos al impuesto sobre el valor añadido (IVA 21%) que se incluye en los precios detallados para cada producto.

Los gastos de envío NO están incluidos en el precio de los productos.

Procedimiento de compra

A través de esta página web sólo pueden hacer pedidos individuos mayores de 14 años y empresas.

En el sitio web todos nuestros productos se enumeran de forma individualizada. El procedimiento para realizar y gestionar la compra se indica en el sitio web y sólo se deben seguir los siguientes pasos:

Elija el producto que desea comprar.

La selección de un producto se puede agregar al carro de la compra y puede optar por continuar comprando o procesar su pedido.

Para procesar el pedido, si es la primera vez que accede a nuestro sitio web, debe rellenar un formulario de registro con sus datos personales y crear una cuenta personal como usuario. Completado este paso recibirá, en el correo electrónico que ha indicado, la confirmación de que el registro se ha realizado correctamente. En caso de un usuario registrado, para continuar el proceso de compra será suficiente para introducir el nombre de usuario y la contraseña que generó en la primera compra. El código de usuario y la contraseña son personales y corresponden a la persona que realizó el proceso de registro, que es el único responsable de su custodia. A través de su cuenta puede gestionar la información que tenemos y modificar o actualizar sus datos.

A continuación, procederemos a comprobar el pedido donde se detallan los artículos seleccionados y se calcula el precio total.

Además, debe indicar las direcciones de facturación y la entrega de la compra realizada. Será posible indicar una única dirección para la facturación y la entrega.

Una vez que el proceso ha sido procesado, tendrá que marcar previamente una casilla de verificación para leer y aceptar los términos y condiciones de venta.

El sitio web le proporcionará los mecanismos para que pueda realizar el pago en función del sistema elegido en cada caso.

Después de introducir los detalles para el pago, debe confirmar el pedido haciendo clic en el botón “Comprar”.

Una vez que pulse el botón “comprar” procederá a la entrega del producto.

Se informa al CLIENTE de que las fotografías y descripciones de los productos en el sitio web son una imagen aproximada de los productos y servicios ofrecidos por lo que pueden diferir del original. Las descripciones e ilustraciones de los productos ofrecidos a través de este sitio web se hacen simplemente con fines informativos.

Disponibilidad y entrega

Los productos ofrecidos por joanrovirajoies están disponibles para su distribución en todo el mundo.

Los pedidos se procesarán una vez que el pago se haya recibido correctamente.

Los productos ofrecidos por joanrovirajoies siempre estarán sujetos a la disponibilidad que se indique específicamente en nuestra página web para cada producto de forma que, en caso de no estar disponible un artículo ofrecido, se informe debidamente de la falta de disponibilidad al cliente para la compra. En condiciones normales, todos los productos que aparecen en nuestro sitio web están disponibles para su entrega dentro de los plazos indicados en la misma página.

En los casos en que, una vez realizado el pedido, se agote el producto contratado por el CLIENTE, se le informará debidamente y se le ofrecerá un producto alternativo de características similares del mismo precio y calidad a la comprada. Si aun así, el CLIENTE no está interesado en aceptar la alternativa propuesta, joanrovirajoies devolverá la cantidad ya abonada e informará de los procedimientos y plazos de reembolso.

Como norma general, el plazo máximo de entrega del producto adquirido en el domicilio será el indicado en la página Web en el momento de la compra y desde el momento en que hayamos confirmado el pago. Estos plazos son aproximados y en ningún caso vinculantes para oanrovirajoies.

Las entregas se realizarán de lunes a viernes de lunes a viernes. Se recomienda que el CLIENTE comunique sus preferencias horarias al rellenar los detalles del Pedido en la sección destinada a comentarios u observaciones.

La entrega del producto comprado a domicilio será realizada por el transportista junto con un albarán de entrega a la dirección indicada en el pedido que el cliente debe firmar como documento de recibo. Asimismo, el CLIENTE será debidamente informado en caso de incidencia o la entrega se retrasa por cualquier motivo.

Si no es posible la entrega en la dirección indicada por la ausencia del destinatario, el cliente será contactado directamente por el transportista, indicando los siguientes pasos. En el caso de que la imposibilidad de entrega sea causada por una dirección errónea, el coste del reenvío del pedido correrá a cargo del CLIENTE. joanrovirajoies no se hace responsable de los retrasos en las entregas de los productos adquiridos por razones imputables al transportista.

Con el fin de ser informado en todo momento de la gestión de su compra, recibirá por correo electrónico un aviso confirmando su pedido y pago.

Plazos de pago y pago

Se aceptan los siguientes métodos de pago:

– Tarjeta de crédito: La transacción se realiza conectando directamente con la entidad bancaria de Caixabank a través de su pasarela de pago.

– PayPal: Conectarse directamente con Paypal.

– Transferencia bancaria: Realizar un pago del importe total de la compra en la cuenta corriente indicada.

Una vez realizado el pago, recibirá un correo electrónico de confirmación.

joanrovirajoies no tiene conocimiento de los datos referidos a la tarjeta de crédito. Todos nuestros sistemas de pago son completamente seguros.

Los pagos son de pre-entrega del producto, por lo que joanrovirajoies no proporcionará el producto solicitado hasta el momento en que haya recibido el pago. joanrovirajoies se reserva el derecho de cancelar  definitivamente los servicios prestados, antes de cualquier incidencia en la recogida de los mismos.

Impuestos

Después de completar la selección del producto, antes de la confirmación del pedido y antes de proceder al pago del mismo, aparecerá en pantalla el precio final de la compra que incluirá el IVA (impuesto sobre el valor añadido), los gastos de gestión, embalaje y envío,  si proceden, que se reflejarán en el orden de pedido en el momento de realizar la compra y en la factura.

En los pedidos realizados por clientes residentes en Ceuta, Melilla y Canarias se deducirá el IVA de la factura y del pago, aunque será del cliente la exclusiva responsabilidad del pago de cualquier impuesto o impuesto aduanero que corresponda a la compra realizada.

En los pedidos realizados por personas jurídicas residentes en países pertenecientes a la Unión Europea pueden solicitar, si tienen derecho a ello, que los productos comprados se facturen sin IVA.

En los pedidos de clientes residentes en terceros países fuera de la Unión Europea, serán los propios clientes responsables del pago de cualquier impuesto o tasa aduanera que pueda existir en sus países de residencia para la adquisición realizada, así como de realizar, si así lo desean, los trámites ante las autoridades tributarias españolas para la devolución el IVA satisfecho de que, en cualquier caso, será declarado por joanrovirajoies como IVA recaudado.

No se incluye todo lo no especificado en la descripción del producto.

Cuentas

Al realizar el pago correspondiente, el cliente recibirá la factura de su compra en formato PDF en el correo electrónico indicado en el momento de procesar el pedido.

El CLIENTE es responsable de confirmar la recepción de las notificaciones y de poner en nuestro conocimiento cualquier modificación de sus datos, siendo joanrovirajoies exonerada de cualquier responsabilidad derivada de esta circunstancia.

Garantia

En joanrovirajoies nos esforzamos por ofrecer servicios de la más alta calidad. Todos nuestros productos están sujetos a controles de calidad y están garantizados contra defectos de producción por un período de 2 años a partir de la fecha de compra. La garantía cubre cualquier defecto de fabricación, de diseño o material, aunque será necesario revelar la falta de conformidad dentro de los 14 días posteriores a su conocimiento. La garantía cubre únicamente los productos defectuosos. No cubre golpes, abusos u otros que no son atribuibles al defecto del proveedor o a una tara en el producto. Durante el período de garantía, el CLIENTE puede devolver el producto y proceder a la reparación o sustitución. Los gastos de transporte generados por los reembolsos NO correrán a cargo del CLIENTE.

El document de garantia és la factura de compra.

En el caso de compras por parte de personas jurídicas, todos nuestros productos están sujetos a controles de calidad y están garantizados contra defectos de producción, que se regirán por lo dispuesto en el Reglamento del Código de Comercio y, en cualquier caso, bajo la responsabilidad de las declaraciones de garantía realizadas por el fabricante del producto adquirido, sin perjuicio de la garantía comercial que joanrovirajoies pueda ofrecer.

Devoluciones.

Solo se aceptarán productos o reembolsos defectuosos (casos de defecto de fábrica, daños en el transporte) o errores de entrega. En cualquier caso, no deben haber transcurrido más de 14 días a partir de la recepción del producto e incluir el embalaje y accesorios. Antes de la aceptación se comprobará que se trata de un error o anomalía de fabricación o embalaje, así como un error de pedido, y no un uso inapropiado, manipulación o almacenamiento. Siempre irá acompañado del albarán de entrega o factura correspondiente.

Tanto en caso de devolución por defecto de fabricación o embalaje como en caso de error en el pedido se ofrecerá al CLIENTE, si es posible, la reparación del producto o su sustitución por otra alternativa sin coste adicional y sin derecho, por parte del CLIENTE, a ningún tipo de compensación. Los gastos generados por el envío del pedido reparado o correcto correrán a cargo de joanrovirajoies..

En cualquier caso, la devolución siempre queda sujeta a un examen previo por parte de joanrovirajoies del estado del producto objeto de devolución y verificación de que se han cumplido los requisitos para estas condiciones de venta. Una vez recibida la devolución y en su caso, le reembolsaremos el importe cobrado en un plazo máximo de 30 días y en los mismos términos que se utilizaron para realizar el pago.

joanrovirajoies se reserva el derecho de rechazar las devoluciones comunicadas o enviadas fuera del plazo establecido o de los productos que no se encuentran en las mismas condiciones en las que fueron recibidos.

Las devoluciones se gestionarán enviando un correo electrónico a joanrovirajoies@gmail.com indicando una descripción de los motivos y las causas. Asimismo, será necesario indicar el nombre y el número de referencia del peido. Al recibir la solicitud, la procesaremos oportunamente.

Derecho de desistimiento

Usted tiene derecho a rescindir este contrato en un plazo de 14 días naturales sin justificación.

El período de desistimiento expirará dentro de los 14 días calendario del día en que se celebre el contrato.

Para ejercer el derecho de desistimiento, debe notificarnos a joanrovirajoies  – Joan Rovira Taboada por escrito en la dirección postal de C/cotoners 10 (local) 08003 (Barcelona) o por correo electrónico a la dirección joanrovirajoies@gmail.com su decisión de rescindir el contrato a través de  una declaración inequívoca (por ejemplo, una carta enviada por correo postal o correo electrónico). Puede utilizar el modelo de formulario de retirada a continuación, aunque su uso no es obligatorio.

Modelo de formulario de retiro

A la atención de

joanrovirajoies  (Joan Rovira Taboada)

C/Cotoners 10 (local)

08003 Barcelona

joanrovirajoies@gmail.com

Por la presente le informo que me retiro de mi contrato de venta de la siguiente mercancía:

Recibo/Pedido en:

Nombre del consumidor:

Signatura del consumidor

Datos

Para cumplir con el plazo de desistimiento, sólo es necesario que la comunicación relacionada con el ejercicio de este derecho se envíe antes de que expire el plazo correspondiente.

En el caso de que el CLIENTE sea una persona jurídica, se le informará y asume expresamente que las disposiciones del artículo 103 en relación con el artículo 3 de la Ley General para la defensa de consumidores y usuarios, RDL 1/2007, no tendrán derecho a desistimiento una vez prestado el servicio sujeto a esta compra.

Consecuencias de la retirada:

En caso de desistimiento por su parte, le reembolsaremos todos los pagos recibidos de usted, incluidos los gastos de envío, sin ningún retraso indebido y, en cualquier caso, a más tardar 14 días naturales a partir de la fecha en que se nos informe de su decisión de rescindir este contrato. Procederemos a realizar el reembolso utilizando el mismo método de pago utilizado por usted para la transacción inicial, a menos que usted haya proporcionado expresamente lo contrario; En cualquier caso, usted no incurrirá en ningún gasto como resultado del reembolso.

Podemos retener el reembolso hasta que hayamos recibido los bienes, o hasta que haya presentado una prueba de la devolución de los mismos, cualquiera que sea la primera condición cumplida.

Tendrá que devolvernos directamente o entregar la mercancía y, en cualquier caso, a más tardar en un plazo de 14 días naturales a partir de la fecha en que nos notifique su decisión de cancelar el contrato. El plazo se considera cumplido si las mercancías se devuelven antes de que se complete el plazo.

Sólo el cliente será responsable de la pérdida del valor de las mercancías resultante de la manipulación distinta de la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de las mercancías.

Perfección contractual y modificaciones de servicios

Este contrato se perfeccionará con el pago del producto y el envío al CLIENTE de un correo electrónico de confirmación con una descripción de la compra realizada.

joanrovirajoies se reserva el derecho de modificar las características y condiciones de sus servicios, siempre con el objetivo de mejorarlas y para un beneficio para el cliente.

Obligaciones de las Partes

joanrovirajoies se compromete a facilitar al cliente los productos que han sido contratados aplicando la máxima diligencia en la prestación del servicio, así como a encargarse del mantenimiento de las instalaciones necesarias para el funcionamiento de la red, teniendo para ello un equipo técnico e informático adecuado, y a gestionar las operaciones logísticas, envío y entrega de la compra realizada a través del transportista.

El CLIENTE se compromete a utilizar los servicios que se ponen a disposición de buena fe, sin vulnerar las leyes vigentes en cualquier materia o infringir los derechos de terceros, así como el pago del producto seleccionado en el tiempo y forma establecidos en las presentes condiciones de venta y a su recepción en el lugar indicado para su entrega.

joanrovirajoies no garantiza que la disponibilidad del servicio en virtud de este contrato sea continua e ininterrumpida, debido a circunstancias derivadas de problemas en Internet, averías en dispositivos informáticos y otras circunstancias impredecibles. De modo que el CLIENTE acepte soportar dentro de los límites razonables estas circunstancias, por lo que renuncia expresamente a reclamar joanrovirajoies cualquier contrato o agravio por posibles fallos, errores y uso del servicio contratado.

Comunicaciones

Todas las notificaciones entre las partes se realizarán preferentemente por correo electrónico. El CLIENTE es responsable de confirmar la recepción de las notificaciones y de poner en conocimiento de joanrovirajoies cualquier modificación de sus datos, siendo exonerado de cualquier responsabilidad por esta circunstancia. En caso de modificación, el CLIENTE deberá poner en conocimiento de joanrovirajoies en el correo electrónico o teléfonos indicados en nuestra página web.

En cumplimiento del artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, le informamos que nuestros envíos comerciales e información relativa a nuestro sitio web y los productos ofrecidos en el mismo se realizarán por correo electrónico a la dirección de correo electrónico que nos facilite, siempre revocable. En cualquier caso, tiene la opción de rechazar nuestras comunicaciones comerciales enviando un correo electrónico a la dirección joanrovirajoies@gmail.com indicando la palabra BAJA en el objeto.

Compromiso, aceptación y validez del contrato.

El CLIENTE reconoce haber leído y aceptado las condiciones legales de uso y la política de privacidad del sitio web.

El CLIENTE reconoce que ha entendido toda la información relativa a los productos e incluyendo, en su caso, la entrega, ofrecida en nuestro sitio web, así como todas las condiciones y estipulaciones contenidas en este contrato electrónico, por lo que afirma que son suficientes para la exclusión del error en el consentimiento del presente contrato, por lo que se compromete expresamente a integrarlos.

El CLIENTE es plenamente consciente de que la aceptación y ejecución de este contrato se llevará a cabo a través del suministro de sus datos y la pulsación de tecla del botón “comprar” indicado en la web y que se perfeccionará con el pago del servicio.

Normativa Aplicable

Este contrato tiene carácter comercial y se regirá e interpretará de conformidad con la legislación española.

En caso de que exista alguna discrepancia o diferencia entre las partes en relación con la interpretación, contenido o ejecución del contrato que no se resuelva de mutuo acuerdo, las partes se someten a los tribunales competentes en cada caso.

Datos personales

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos faciliten para llevar a cabo el proceso de contratación y los derivados de la prestación del servicio, son confidenciales y serán incorporados a un fichero de “gestión” responsable de joanrovirajoies (Joan Rovira Taboada), con el fin de facilitar los artículos contratados, así como enviarle información comercial de nuestros artículos y productos, incluido por correo electrónico.

También le informamos que los datos personales facilitados son tratados internamente y con la máxima confidencialidad, aplicando las medidas de seguridad reguladas por el Real Decreto 1720/2007 y que no se publican o transmiten a terceros para su uso con fines comerciales o promocionales.

En cualquier momento puede oponerse a la recepción de nuestros envíos comerciales, así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos legalmente establecidos ante joanrovirajoies  (Joan Rovira Taboada), responsable de datos personales-C/ Cotoners 10, CP 08003 de Barcelona.

En general, está absolutamente prohibido proporcionar información personal de menores de 14 años sin el consentimiento de sus padres o tutores legales.

ATENCION: Estas condiciones generales de compra se han actualizado con fecha 31.05.2020. En cualquier momento podemos proceder a su modificación, así como variar la relación de precios y productos ofrecidos. Por favor, compruebe la fecha de emisión cada vez que se conecte a nuestro sitio web, así tendrá la certeza de que no ha habido ningún cambio que lo afecte.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies técnicas, de personalización y análisis, propias y de terceros, para facilitar de forma anónima la navegación y analizar estadísticas sobre el uso de la Web. Entendemos que si continúa navegando, acepta su uso.

English.

General contractual terms.

This agreement regulates the general conditions of purchase of the different products offered on this website by joanrovirajoies, a commercial name under which Joan Rovira Taboada works professionally with NIF 77,.293.211-D and placed in Barcelona, C/ Cotoners 10 (local), CP 08003 of Barcelona, hereinafter joanrovirajoies.

The CUSTOMER at the time of completing the registration process, and the purchase of one of our products, expressly accepts and submits to the clauses specified below, as well as the conditions of access and use of our website and its privacy policy, accessible through the link “legal notices”.

The CUSTOMER acknowledges having sufficient legal capacity to be contractually bound.

This contract is permanently accessible in the legal notices of our website, and can be downloaded in PDF format at the time of contracting.

Prices

In consideration for the product purchased, the CUSTOMER agrees to expressly pay joanrovirajoies the amounts specified at the time of purchase in the list of prices established on the website www.joanrovirajoies.com for the chosen products.

The products offered on this website are subject to value added tax (VAT 21%) included in the detailed prices for each product.

Shipping costs are NOT included in the price of the products.

Buying procedure

Through this website only individuals over 14 years old and companies can place orders.

On the website all our products are listed individually. The procedure for making and managing the purchase is indicated on the website and only the following steps should be followed:

Choose the product you want to buy.

The selection of a product can be added to the shopping cart and you can choose to continue to purchase or process your order.

To process the order, if this is your first time accessing our website, you must fill out a registration form with your personal data and create a personal account as a user. Completed this step you will receive, in the email you indicated, confirmation that the registration was successful. In case of a registered user, to continue the purchase process will be sufficient to enter the username and password that you generated on the first purchase. The user code and password are personal and correspond to the person who performed the registration process, who is solely responsible for their custody. Through your account you can manage the information we have and modify or update your data.

Next, we will proceed to check the order detailing the selected items and calculate the total price.

In addition, you must indicate the billing addresses and delivery of the purchase made. It will be possible to enter a single address for billing and delivery.

Once the process has been processed, you will need to pre-check a checkbox to read and accept the terms and conditions of sale.

The website will provide you with the mechanisms so that you can make the payment according to the system chosen in each case.

After entering the details for the payment, you must confirm the order by clicking on the “Buy” button.

Once you press the “buy” button you will proceed to the delivery of the product.

The CUSTOMER is informed that the photographs and descriptions of the products on the website are an approximate image of the products and services offered so they may differ from the original. Descriptions and illustrations of the products offered through this website are made simply for informational purposes.

Availability and delivery

The products offered by joanrovirajoies are available for worldwide distribution.

Orders will be processed once the payment has been successfully received.

The products offered by joanrovirajoies will always be subject to the availability specifically indicated on our website for each product so that, if an offered item is not available, the customer is duly informed of the unavailability for the purchase. Under normal conditions, all products listed on our website are available for delivery within the timeframes indicated on the same page.

In cases where, once the order has been placed, the product contracted by the CUSTOMER is exhausted, you will be duly informed and offered an alternative product of characteristics similar to the same price and quality to the purchased. If, however, the CUSTOMER is not interested in accepting the proposed alternative, joanrovirajoies will refund the amount already paid and inform of the procedures and refund deadlines.

As a general rule, the maximum delivery period of the product purchased at the address will be indicated on the website at the time of purchase and from the moment we have confirmed the payment. These deadlines are approximate and in no case binding for joanrovirajoies.

Deliveries will be made from Monday to Friday from Monday to Friday.  It is recommended that the CUSTOMER communicate their time preferences when filling in the details of the Order in the section intended for comments or observations.

The delivery of the product purchased at home will be made by the carrier together with a delivery note to the address indicated in the order that the customer must sign as a receipt document. Likewise, the CUSTOMER will be duly informed in case of incident or the delivery is delayed for any reason.

If delivery is not possible at the address indicated by the absence of the recipient, the customer will be contacted directly by the carrier, indicating the following steps. In the event that the impossibility of delivery is caused by an incorrect address, the cost of forwarding of the order will be borne by the CUSTOMER. joanrovirajoies is not responsible for delays in deliveries of products purchased for reasons attributable to the carrier.

In order to be informed at all times of the management of your purchase, you will receive by email a notice confirming your order and payment.

Payment and payment terms

The following payment methods are accepted:

– Credit card: The transaction is made by connecting directly with Caixabank’s bank through its payment gateway.

– PayPal: Connect directly with Paypal.

– Bank transfer: Make a payment of the total amount of the purchase to the indicated current account.

Once the payment is made, you will receive a confirmation email.

joanrovirajoies is not aware of the credit card data. All our payment systems are completely secure.

Payments are pre-delivery of the product, so joanrovirajoies will not provide the requested product until the time you have received the payment. joanrovirajoies reserves the right to cancel definitively the services provided, before any incident in the collection of them.

Taxes

After completing the selection of the product, before the confirmation of the order and before proceeding to the payment of the same, the final price of the purchase that will include VAT (value added tax), the management, packing and shipping costs, if applicable, will appear on the screen, which will be reflected in the order at the time of purchase and on the invoice.

Orders placed by customers residing in Ceuta, Melilla and the Canary Islands will deduct VAT from the invoice and payment, although the customer will be solely responsible for the payment of any customs tax or tax corresponding to the purchase made.

Orders placed by legal persons residing in countries belonging to the European Union may request, if they are entitled to do so, that the products purchased be invoiced without VAT.

In the orders of customers residing in third countries outside the European Union, they will be the customers themselves responsible for the payment of any customs tax or tax that may exist in their countries of residence for the acquisition made, as well as to carry out, if they so wish, the formalities before the Spanish tax authorities for the refund the VAT paid that, in any case, will be declared by joanrovirajoies  as VAT collected.

Not everything not specified in the product description is included.

Accounts

When making the corresponding payment, the customer will receive the invoice of their purchase in PDF format in the email indicated at the time of processing the order.

The CUSTOMER is responsible for confirming the receipt of notifications and of making known any modification of their data, being joanrovirajoies exonerated of any liability arising from this circumstance.

Warranty

At joanrovirajoies we strive to offer the highest quality services. All our products are subject to quality controls and are guaranteed against production defects for a period of 2 years from the date of purchase. The warranty covers any manufacturing, design or material defect, although it will be necessary to disclose non-conformity within 14 days of your knowledge. The warranty covers only defective products. It does not cover shocks, abuses or others that are not attributable to the supplier’s defect or tare in the product. During the warranty period, the CUSTOMER may return the product and proceed to repair or replace. The transport costs generated by the refunds will NOT be borne by the CUSTOMER.

The warranty document is the purchase invoice.

In the case of purchases by legal persons, all our products are subject to quality controls and are guaranteed against production defects, which will be governed by the provisions of the Regulations of the Commercial Code and, in any case, under the responsibility of the warranty declarations made by the manufacturer of the purchased product, without prejudice to the commercial guarantee that joanrovirajoies  may offer.

Returns.

Only defective products or refunds (cases of factory defect, transport damage) or delivery errors will be accepted. In any case, they must not have elapsed more than 14 days from receipt of the product and include the packaging and accessories. Prior to acceptance it shall be verified that it is an error or anomaly of manufacture or packaging, as well as an order error, and not improper use, handling or storage. It will always be accompanied by the delivery note or corresponding invoice.

Whether in case of default return of manufacture or packaging or in case of error in the order will be offered to the CUSTOMER, if possible, the repair of the product or its replacement by another alternative without additional cost and without right, by the CUSTOMER, to any type of compensation. The costs generated by the shipment of the repaired or correct order will be borne by joanrovirajoies.

In any case, the return is always subject to a prior examination by joanrovirajoies of the state of the product subject to return and verification that the requirements for these conditions of sale have been met. Once the return is received and, where applicable, we will refund the amount charged within a maximum period of 30 days and in the same terms that were used to make the payment.

joanrovirajoies reserves the right to refuse returns communicated or sent outside the established deadline or products that are not in the same condition in which they were received.

Returns will be handled by sending an email to joanrovirajoies@gmail.com  providing a description of the reasons and causes.  It will also be necessary to indicate the name and reference number of the fart. Upon receipt of the request, we will process it in a timely manner.

Right of withdrawal

You have the right to terminate this contract within 14 calendar days without justification.

The withdrawal period shall expire within 14 calendar days of the day on which the contract is concluded.

To exercise the right of withdrawal, you must notify us to joanrovirajoies  – Joan Rovira Taboada in writing at the postal address of C/ Cotoners 10 (local) 08003 Barcelona,  or by email to the address  joanrovirajoies@gmail.com your decision to terminate the contract through an unequivocal statement (for example, a letter sent by post or email). You can use the withdrawal form model below, although its use is not required.

Withdrawal form model

To the attention of

joanrovirajoies (Joan Rovira Taboada)

C/Cotoners 10 (local)

08003 Barcelona

joanrovirajoies@gmail.com

I hereby inform you that I withdraw from my contract for the sale of the following merchandise:

Receipt/Order in:

Consumer Name:

Consumer signature

Data

To comply with the withdrawal period, it is only necessary that the communication related to the exercise of this right be sent before the expiry of the corresponding period.

In the event that the CUSTOMER is a legal person, he shall be expressly informed and assumes that the provisions of Article 103 in relation to article 3 of the General Law for the defense of consumers and users, RDL 1/2007, shall not be entitled to withdrawal once the service subject to this purchase has been provided.

Consequences of withdrawal:

In the event of your withdrawal, we will refund all payments received from you, including shipping costs, without any undue delay and, in any event, no later than 14 calendar days from the date we are informed of your decision to terminate this contract. We will proceed to make the refund using the same payment method used by you for the initial transaction, unless you have expressly provided otherwise; In any case, you will not incur any expenses as a result of the refund.

We may withhold the refund until we have received the goods, or until you have provided proof of the return thereof, whatever the first condition met.

You will have to return the goods directly to us or deliver the goods and, in any case, no later than 14 calendar days from the date you notify us of your decision to cancel the contract. The deadline is considered fulfilled if the goods are returned before the deadline is completed.

Only the customer shall be responsible for the loss of the value of the goods resulting from handling other than that necessary to establish the nature, characteristics and operation of the goods.

Contractual perfection and service modifications

This contract will be perfected with the payment of the product and the sending to the CUSTOMER of a confirmation email with a description of the purchase made.

joanrovirajoies reserves the right to modify the characteristics and conditions of its services, always with the aim of improving them and for a benefit to the customer.

Obligations of the Parties

joanrovirajoies undertakes to provide the customer with the products that have been contracted by applying the maximum diligence in the provision of the service, as well as to take care of the maintenance of the facilities necessary for the operation of the network, having for this purpose an adequate technical and computer equipment, and to manage the logistics operations, shipping and delivery of the purchase made through the carrier.

The CUSTOMER undertakes to use the services that are made available in good faith, without violating the laws in force in any matter or infringing the rights of third parties, as well as the payment of the selected product in the time and form established in these conditions of sale and at its receipt at the place indicated for its delivery.

joanrovirajoies does not guarantee that the availability of the service under this contract will be continuous and uninterrupted, due to circumstances arising from Internet problems, computer device breakdowns and other unpredictable circumstances. So the CUSTOMER agrees to bear within the reasonable limits these circumstances, so expressly waives to claim joanrovirajoies any contract or tort for possible failures, errors and use of the contracted service.

Communications

All notifications between the parties will preferably be made by email. The CUSTOMER is responsible for confirming the receipt of notifications and of making awareness of joanrovirajoies  any modification of their data, being exempt from any liability for this circumstance. In case of modification, the CUSTOMER must inform joanrovirajoies in the email or phones indicated on our website.

In compliance with article 21 of Law 34/2002 on Information Society Services and Electronic Commerce, we inform you that our commercial shipments and information regarding our website and the products offered on it will be made by email to the email address you provide us, always revocable. In any case, you have the option to reject our commercial communications by sending an email to the address joanrovirajoies@gmail.com indicating the word BAJA on the object.

Commitment, acceptance and validity of the contract.

The CUSTOMER acknowledges having read and accepted the legal conditions of use and the privacy policy of the website.

The CUSTOMER acknowledges that he has understood all the information relating to the products and including, where appropriate, the delivery, offered on our website, as well as all the conditions and stipulations contained in this electronic contract, so he states that they are sufficient for the exclusion of the error in the consent of this contract, so he expressly undertakes to integrate them.

The CUSTOMER is fully aware that the acceptance and execution of this contract will be carried out through the provision of his data and the key press of the “buy” button indicated on the website and that it will be perfected with the payment of the service.

Applicable Regulations

This contract is commercial in nature and shall be governed by and construed in accordance with Spanish law.

In the event of any discrepancy or difference between the parties in relation to the interpretation, content or performance of the contract that is not resolved by mutual agreement, the parties submit to the competent courts in each case.

Personal data

In compliance with Organic Law 15/1999 on the Protection of Personal Data, we inform you that the personal data that they provide us to carry out the contracting process and those derived from the provision of the service, are confidential and will be incorporated into a file of “management” responsible for joanrovirajoies  (Joan Rovira Taboada), in order to facilitate the contracted articles, as well as send you commercial information of our articles and products, included by email.

We also inform you that the personal data provided are processed internally and with the utmost confidentiality, applying the security measures regulated by Royal Decree 1720/2007 and that they are not published or transmitted to third parties for use for commercial or promotional purposes.

At any time you can object to the receipt of our commercial shipments, as well as exercise the rights of access, rectification, cancellation and opposition in the terms legally established before joanrovirajoies (Joan Rovira Taboada), responsible for personal data-C/ Cotoners 10, CP 08003 de Barcelona.

In general, it is absolutely forbidden to provide personal information of children under the age of 14 without the consent of their parents or legal guardians.

ATTENTION: These general conditions of purchase have been updated with date 31.05.2020. At any time we can modify it, as well as vary the price and product ratio offered. Please check the date of issue each time you connect to our website, so you will be sure that there has been no change affecting you.

Cookie sonscookies

This website uses technical cookies, personalization and analysis, own and third parties, to facilitate anonymous navigation and analyze statistics about the use of the Website. We understand that if you continue browsing, you accept its use.