penjolls/colgantes/necklace opaldoublet silver gold

490,00

Available on backorder

Description

Penjoll d’Opal Doublet

El poema Veles e Vents, d’Ausiàs March, inspira aquest penjoll , triangulació de Plata, Or 18K  i un impressionant Opal Doublet . Procedent d’Austràlia, aquest Òpal és un regal de la natura que ofereix diversos jocs de colors blaus, verds i turquesa.

L’ Òpal potencia la consciència còsmica i indueix visions psíquiques i místiques, estimula l’originalitat i la creativitat. Ajuda a expressar el veritable jo a més de ensenyar-te a que el que dónes t’acaba arribant de tornada. Psicològicament potencia l’autoestima i ajuda a entendre el teu propi potencial.

En la dècada de 1960, la raó del joc de colors es va descobrir amb l’ajuda de l’microscopi electrònic.  Es va determinar que l’òpal està compost de diminutes esferes de sílice que es poden organitzar en un patró ordenat. Això difereix la llum que entra a la pedra en els colors espectrals. Una ona de llum difractada a través del òpal produeix una lluentor de color o centelleig en la pedra.

Colgante de Ópalo Doublet, plata y Oro 18K

El poema Veles e Vents, de Ausiàs March,  inspira este colgante ,  triangulación de Plata, Oro 18K y un impresionante Ópalo Doublet. Procedente de Australia, este Ópalo es un regalo de la naturaleza que ofrece varios juegos de colores azules, verdes y turquesa.

El Ópalo potencia la conciencia cósmica e induce visiones psíquicas y místicas, estimula la originalidad y la creatividad. Ayuda a expresar el verdadero yo además de enseñarte a que lo que das te acaba llegando de vuelta. Psicológicamente potencia la autoestima y ayuda a entender tu propio potencial.

En 1960  se descubrió la razón del juego de colores con la ayuda del microscopio electrónico. Se determinó que el ópalo está compuesto de diminutas esferas de sílice que se pueden organizar en un patrón ordenado. Esto difiere la luz que entra en la piedra en los colores espectrales. Una onda de luz difractada a través del ópalo produce un brillo de color o destello en la piedra.

Opal Doublet Pendant, Silver and 18K Gold

Inspired by the poem Veles e Vents, by Ausiàs March, this pendant is a triangulation of Silver, 18K Gold and an impressive Opal Doublet. Hailing from Australia, this Opal is a gift from nature that offers various sets of blue, green and turquoise colors.

Opal enhances cosmic consciousness and induces psychic and mystical visions, stimulates originality and creativity. Helps to express the true self as well as teaching you that what you give ends up coming back to you. Psychologically it boosts self-esteem and helps you understand your own potential.

In the 1960s, the reason for the color play was discovered with the help of the electron microscope. It was determined that opal is composed of tiny silica spheres that can be arranged in an ordered pattern. This differs the light that enters the stone in the spectral colors. A wave of light diffracted through the opal produces a brightness of color or sparkle in the stone.

 

Disseny i fabricació  / Diseño y fabricación / Design and manufacturing:  Joan Rovira.

Mides (mm)  / Medidas (mm) / Size (mm):  32×17

Materials / Materiales / Materials:  opal doublet, plata, or 18K /  opal doublet, plata, oro 18K / opal doublet, silver, gold18K