penjolls/colgantes/necklace opal boulder silver and copper

425,00

Available on backorder

Description

Opal boulder silver and copper és una joia atemporal.  Un disseny únic per a lluir en qualsevol moment.  Aquesta peça és única. Representa la sobrietat del metall amb la bellesa de l’òpal.

El seu disseny està inspirat en un marc d’un quadre que enmmarca l’obra d’art. És el  que ens ofereix la natura quan observem una pedra.

L ‘òpal , la plata i el coure fan una combinació perfecte, sobria i amb un disseny únic que no trobaràs en altres peces d’autor.

Una obra que encisa al qui la porta i als qui la miren.

castellano

Es una joya atemporal y un diseño único para lucir en cualquier momento. Esta pieza es única . Representa la sobriedad del metal con la belleza del ópalo.

Su diseño está inspirado en un marco de un cuadro que enmarca la obra de arte . Es lo que nos ofrece la naturaleza cuando observamos una piedra.

El ópalo, la plata y el cobre hacen una combinación perfecta, sobria y con un diseño único que no encontrarás en otras piezas de autor.

Una obra que cautiva al que la lleva y a los que la miran.

english

Is a timeless gem and a unique design to wear at any time.

This piece is unique because it represents the sobriety of metal with the beauty of opal.

Its design is inspired by a frame of a painting that frames the work of art. It’s that nature offers us when we observe a stone.

Opal, silver and copper make a perfect combination, sober and with a unique design that you will not find in other designer pieces.

A piece that captivates the wearer and those who look at it.

Disseny i fabricació  / Diseño y fabricación / Design and manufacturing:  Joan Rovira.

Mides (mm)  / Medidas (mm) / Size (mm):  75x33mm /

Materials / Materiales / Materials:  òpal boulder, plata i coure / ópalo boulder, plata y cobre / opal boulder, silver and copper.

Les nostres joies són fetes a mà. És per això que les peces que rebreu no seran mai idèntiques a les de les fotos./ Nuestras joyas estan hechas a mano. Por este motivo las piezas que recibáis nunca serán idénticas  a las de las fotos/ Our pieces are handmade, that’s why the pieces you will receive won’t be identical to those in the photos.

 

Menu