polsera de bronze Pol / pulsera de bronce Pol / bronze bracelet Pol

130,00

Description

Polsera de bronze Pol

La Polsera de bronze Pol és una joia  unisex, artesana i atemporal, de textura  i forma treballada individualment.   És una peça fabricada inicialment amb un fragment de bambú, del qual n’aprofitem la forma. Un cop polit,  treballem el facetat per conformar els volums i les formes geomètriques.  A la fundició, i aprofitant la tècnica de la cera perduda, convertim el bambú en bronze. I finalment després d’una bona estona de treball al taller, aconseguim la calidesa i la textura del bronze.

Aquesta polsera de bronze es pot personalitzar en totes les seves dimensions: diàmetre, amplada i gruix. De manera que s’adapatarà perfectament als vostres desitjos.

També disposeu de la polsera Pol en  plata  o or 18K.

Pulsera de bronce Pol

La pulsera de bronce Pol es una joya unisex, artesana y atemporal, de textura y forma trabajada individualmente.  Es una pieza fabricada inicialmente con un fragmento de bambú, del cual aprovechamos la forma. Una vez pulido, trabajamos el facetado para conformar los volúmenes  y las formas geométricas.  En la fundición, aprovechando la técnica de la cera perdida, convertimos el bambú en bronce. Finalmente, tras un trabajo intenso en el taller, conseguimos la calidez y la textura del bronce.

Esta pulsera de bronce se puede personalizar en todas sus dimensiones: diámetro, ancho y grosor. De manera que se adaptará perfectamente a vuestros deseos.

También disponéis de la pulsera Pol en plata  o  oro 18K.

Pol Bronze Bracelet

The bronze bracelet Pol is a unisex, artisan and timeless jewel, with an individually worked texture and shape. It is a piece initially made with a fragment of bamboo, of which we take advantage of the shape. Once polished, we work the faceting to form the volumes and geometric shapes. In the foundry, taking advantage of the lost wax technique, we turn the bamboo into bronze. Finally, after intense work in the workshop, we achieved the warmth and texture of bronze.

This bronze bracelet can be customized in all its dimensions: diameter, width and thickness. So it will fit your desires perfectly.

You also have the Pol bracelet in  silver or 18K gold.

 

Disseny i fabricació  / Diseño y fabricación / Design and manufacturing:  Joan Rovira.
Materials / Materiales / Materials:  bronze, plata i or 18K / bronce, plata y oro 18K / bronze, silver and 18K gold