anells/anillos/rings/pol/bronce

90,00

Description

Anell Pol de Bronze

Anell Pol de Bronze. La simplicitat de les línies d’aquest anell és precisament l’origen de la seva força expresiva. És una peça fabricada inicialment amb un fragment de bambú, del qual n’aprofitem la forma. Un cop polit,  treballem el facetat per conformar els volums i les formes geomètriques.  A la fundició, i aprofitant la tècnica de la cera perduda, convertim el bambú en bronze. I finalment després d’una bona estona de treball al taller, aconseguim la calidesa i la textura del bronze.

Podem personalitzar l’amplada, per si el voleu estret o ample. També podeu triar l’acabat mate  o brillant. Disponible en bronze, plata, or 18K.

Anillo Pol de Bronce

Anillo Pol de Bronce. La simplicidad de las líneas de este anillo es precisamente el origen de su fuerza expresiva. Es una pieza fabricada inicialmente con un fragmento de bambú, del cual aprovechamos la forma. Una vez pulido, trabajamos el facetado para conformar los volúmenes  y las formas geométricas.  En la fundición, aprovechando la técnica de la cera perdida, convertimos el bambú en bronce. Finalmente, tras un trabajo intenso en el taller, conseguimos la calidez y la textura del bronce.

Podemos personalizar la anchura, por si lo queréis ancho o estrecho. También podéis escoger el acabado mate o brillante. Disponible en plata y oro de 18K.

Bronze Pol Ring

Bronze  Pol ring . The simplicity of the lines of this ring is precisely the origin of its expressive force. It is a piece initially made with a fragment of bamboo, of which we take advantage of the shape. Once polished, we work the faceting to form the volumes and geometric shapes. In the foundry, taking advantage of the lost wax technique, we turn the bamboo into bronze. Finally, after intense work in the workshop, we achieved the warmth and texture of bronze.

We can customize the width, whether you want it narrow or wide. You can also choose the matte or glossy finish. Available in 18K silver and gold.

 

 

Disseny i fabricació  / Diseño y fabricación / Design and manufacturing:  Joan Rovira.

Materials / Materiales / Materials:  Bronce / Bronze/ Plata / Silver / Or 18K / Oro 18K / 18K Gols

 

Mides / Medidas / Sizes:  disponible en totes les mides del 7 al 30 / disponible en todas las medidas del 7 al 30 / available in all sizes 47 to 70

 

Menu