arracades/pendientes/earrings opaldoublet silver

225,00

Available on backorder

Description

Arracades Opal Doublet

Unes Arracades de Plata amb Opal Doublet de  sencilles línies geomètriques. Uns Òpals arribats fa poc d’Austràlia ofereixen el seu joc de colors en un triangle obert de plata de llei.

L’ Òpal potencia la consciència còsmica i indueix visions psíquiques i místiques, estimula l’originalitat i la creativitat. Ajuda a expressar el veritable jo a més de ensenyar-te a que el que dónes t’acaba arribant de tornada. Psicològicament potencia l’autoestima i ajuda a entendre el teu propi potencial.

En la dècada de 1960, la raó del joc de colors es va descobrir amb l’ajuda de l’microscopi electrònic.  Es va determinar que l’òpal està compost de diminutes esferes de sílice que es poden organitzar en un patró ordenat. Això difereix la llum que entra a la pedra en els colors espectrals. Una ona de llum difractada a través del òpal produeix una lluentor de color o centelleig en la pedra.

Pendientes Ópalo Doublet

Unos pendientes de Plata con Ópalos Doublet de sencillas líneas geométricas. Unos Ópalos recién llegados de Australia ofrecen su juego de colores en un triángulo abierto de plata de ley.

El Ópalo potencia la conciencia cósmica e induce visiones psíquicas y místicas, estimula la originalidad y la creatividad. Ayuda a expresar el verdadero yo además de enseñarte a que lo que das te acaba llegando de vuelta. Psicológicamente potencia la autoestima y ayuda a entender tu propio potencial.

En 1960  se descubrió la razón del juego de colores con la ayuda del microscopio electrónico. Se determinó que el ópalo está compuesto de diminutas esferas de sílice que se pueden organizar en un patrón ordenado. Esto difiere la luz que entra en la piedra en los colores espectrales. Una onda de luz difractada a través del ópalo produce un brillo de color o destello en la piedra.

Opal Doublet Earrings

Silver Earrings with Opal Doublet with simple geometric lines. Opals recently arrived from Australia offer their play of colors in an open triangle of sterling silver.

Opal enhances cosmic consciousness and induces psychic and mystical visions, stimulates originality and creativity. Helps to express the true self as well as teaching you that what you give ends up coming back to you. Psychologically it boosts self-esteem and helps you understand your own potential.

In the 1960s, the reason for the color play was discovered with the help of the electron microscope. It was determined that opal is composed of tiny silica spheres that can be arranged in an ordered pattern. This differs the light that enters the stone in the spectral colors. A wave of light diffracted through the opal produces a brightness of color or sparkle in the stone.

Disseny i fabricació  / Diseño y fabricación / Design and manufacturing:  Joan Rovira.

Mides (mm)  / Medidas (mm) / Size (mm): 60 llarg · 22 d’ample / 60 largo · 22 de ancho / 60 long · 22 wide

Materials / Materiales / Materials:  : plata i òpal doublet / plata y ópalo doublet / silver and opal doublet

Menu