anells/anillos/rings sunstone silver

215,00

Description

Anell Pedra Sol i Plata Negra

Anell Pedra Sol i Plata Negra,  un Anell  construit en un doble gir de Plata oxidada.  Un disseny arriscat per resaltar una  personalitat  plena de llum i energia.

La Pedra Sol és alegra i inspira llum, aporta alegria de viure i molt bon humor. Si la vida ha perdut la dolçor, la Pedra Sol la restaurarà i t’ajudarà a nodrir-te a tu mateix. Neteja els xacres i aporta llum i energia, permetent que el veritable jo brilli feliç. És molt beneficiosa per tallar vincles. Porta-la amb tu si et costa dir NO i fas contínuament sacrificis pels altres. Fent fora la co-dependència, facilita la força en un mateix, la independència i la vitalitat. Si deixar les coses per després t’obstaculitza, aquest mineral supera la tendència. Emocionalment actua com a antidepressiu i dissipa el mal humor. Potencia l’optimisme i l’entusiasme, permet adoptar un punt de vista positiu sobre els fets.

Un disseny arriscat per resaltar una  personalitat  plena de llum i energia.
Anillo Piedra Sol y Plata Negra

Anillo  Piedra Sol y Plata Negra, un anillo construido en un doble giro de plata oxidada. Un diseño arriesgado para resaltar una personalidad llena de luz y energía.

La Piedra Sol es alegre e inspira luz, aporta alegría de vivir y muy buen humor. Si la vida ha perdido la dulzura, la Piedra Sol la restaurará y te ayudará a nutrir a ti mismo. Limpia los achaques y aporta luz y energía, permitiendo que el verdadero yo brille feliz. Es muy beneficiosa para cortar vínculos. Llévala contigo si te cuesta decir NO y haces continuamente sacrificios por los demás. Haciendo fuera la co-dependencia, facilita la fuerza en uno mismo, la independencia y la vitalidad. Si dejar las cosas para después te obstaculiza, este mineral supera la tendencia. Emocionalmente actúa como antidepresivo y disipa el mal humor. Potencia el optimismo y el entusiasmo, permite adoptar un punto de vista positivo sobre los hechos.

Un diseño arriesgado para resaltar una personalidad llena de luz y energía. 

 

Sunstone and Black Silver Ring

Sun Stone and Black Silver Ring, a ring built in a double twist of oxidized silver. A risky design to highlight a personality full of light and energy.

The Sunstone  is cheerful and inspires light, brings joy of life and very good humor. If life has lost its sweetness,  Sunstone will restore it and help you nourish yourself. It cleanses the chakras and brings light and energy, allowing the true self to shine happily. It is very beneficial to cut links. Take it with you if you find it hard to say NO and continually make sacrifices for others. Taking away co-dependence, it facilitates strength in oneself, independence and vitality. Leaving things behind will hinder you, this mineral is out of trend. Emotionally it acts as an antidepressant and dispels bad mood. It enhances optimism and enthusiasm, allows you to take a positive view of the facts.

A risky design to highlight a personality full of light and energy.

 

 

Disseny i fabricació  / Diseño y fabricación / Design and manufacturing:  Joan Rovira.

Talla /  Talla / Size:  13 ·  consulteu per altres mides / consultar para otras medidas /  ask for other sizes

Materials / Materiales / Materials: plata oxidada(negre) i pedra sol / plata oxidada (negro) y piedra sol  / rusty silver (black) and sun stone

 

Menu