anells/anillos/rings sunstone silver spiral

185,00

Description

Anell Pedra Sol i Plata

Anell Pedra Sol i Plata, un Anell  construit amb una  espiral de Plata oxidada dona l’equilibri necessari per  harmonitzar la teva llum i energia.

La Pedra Sol és alegra i inspira llum, aporta alegria de viure i molt bon humor. Si la vida ha perdut la dolçor, la Pedra Sol la restaurarà i t’ajudarà a nodrir-te a tu mateix. Neteja els xacres i aporta llum i energia, permetent que el veritable jo brilli feliç. És molt beneficiosa per tallar vincles. Porta-la amb tu si et costa dir NO i fas contínuament sacrificis pels altres. Fent fora la co-dependència, facilita la força en un mateix, la independència i la vitalitat. Si deixar les coses per després t’obstaculitza, aquest mineral supera la tendència. Emocionalment actua com a antidepressiu i dissipa el mal humor. Potencia l’optimisme i l’entusiasme, permet adoptar un punt de vista positiu sobre els fets.

Anillo Piedra Sol y Plata

Un Anillo construido con una  espiral de plata oxidada da el equilibrio necesario a la Piedra Sol, para armonizar tu luz y energía.

La piedra Sol es alegre e inspira luz, aporta alegría de vivir y muy buen humor. Si la vida ha perdido la dulzura, la Piedra Sol la restaurará y te ayudará a nutrir a ti mismo. Limpia los achaques y aporta luz y energía, permitiendo que el verdadero yo brille feliz. Es muy beneficiosa para cortar vínculos. Llévala contigo si te cuesta decir NO y haces continuamente sacrificios por los demás. Haciendo fuera la co-dependencia, facilita la fuerza en uno mismo, la independencia y la vitalidad. Si dejar las cosas para después te obstaculiza, este mineral supera la tendencia. Emocionalmente actúa como antidepresivo y disipa el mal humor. Potencia el optimismo y el entusiasmo, permite adoptar un punto de vista positivo sobre los hechos.

Sunstone and Silver Ring

A Ring built with an oxidized silver spiral gives the necessary balance to the Sun Stone, to harmonize your light and energy.

The Sunstone  is cheerful and inspires light, brings joy of life and very good humor. If life has lost its sweetness,  Sunstone will restore it and help you nourish yourself. It cleanses the chakras and brings light and energy, allowing the true self to shine happily. It is very beneficial to cut links. Take it with you if you find it hard to say NO and continually make sacrifices for others. Taking away co-dependence, it facilitates strength in oneself, independence and vitality. Leaving things behind will hinder you, this mineral is out of trend. Emotionally it acts as an antidepressant and dispels bad mood. It enhances optimism and enthusiasm, allows you to take a positive view of the facts.

 

Disseny i fabricació  / Diseño y fabricación / Design and manufacturing:  Joan Rovira.

Talla /  Talla / Size:  16 ·  consulteu per altres mides / consultar para otras medidas /  ask for other sizes

Materials / Materiales / Materials: plata oxidada(negre) i pedra sol / plata oxidada (negro) y piedra sol  / rusty silver (black) and sun stone

Menu