anells/anillos/rings iuvan wide bronze

160,00

Description

Anell Iuvan de Bronze

l’ Anell Iuvan de Bronze és una joia  unisex, artesana i  atemporal, de textura treballada individualment.   És una peça fabricada amb la mil·lenària técnica de la cera perduda,  utilitzada per antigues civilitzacions  com l’egípcia.  Al nostre taller hem desenvolupat un procés propi per treballar cada anell per separat i dotar-la de personalitat única. La combinació de relleus profunds, a més, ens dona la possibilitat de fixar els colors turquesa que surgeixen amb l’aparició de la pàtina.  L’alt contingut de coure en la composició del bronze produeix en el metall l’aparició de la pàtina per reacció natural. És per aquesta reacció natural del propi metall que el color turquesa es sempre viu.

Es pot personalitzar en totes les seves dimensions: diàmetre, amplada i gruix. De manera que s’adapatarà perfectament als vostres desitjos.

També disposeu de l’ Anell Iuvan en altres metalls, com la plata , plata oxidada o l’or 18K.

Anillo Iuvan de Bronce

El Anillo Iuvan de Bronce es una joya unisex , artesana  i atemporal, de textura trabajada individualmente. Es una pieza fabricada con la técnica milenaria de la cera perdida, utilizada por antiguas civilizaciones como la egipcia. En nuestro taller hemos desarrollado un proceso propio para trabajar cada anillo por separado y dotarlo de personalidad única. La combinación de relieves profundos, además, nos ofrece la posibilidad de fijar los colores turquesa que surgen con la aparición de la pátina. El alto contenido de cobre en la composición del bronze produce en el metal la aparición de la pátina por reacción natural. Es precisamente por esta reacción natural que el color turquesa permanece siempre vivo.

Se puede personalizar en todas sus dimensiones: diámetro, ancho y grosor. De manera que se adaptará perfectamente a vuestros deseos.

También disponéis del Anillo Iuvan en otros metales, como la plata , plata oxidada y el oro 18K.

Iuvan Bronce Ring

The Iuvan Bronze Ring is a unisex, timeless and individually crafted textured jewel. It is a piece made with the ancient technique of lost wax, used by ancient civilizations such as the Egyptian. In our workshop we have developed our own process to work each ring separately and give it a unique personality. The combination of deep reliefs, in addition, offers us the possibility of fixing the turquoise colors that arise with the appearance of the patina. The high copper content in the composition of the bronze produces in the metal the appearance of the patina by natural reaction. It is precisely because of this natural reaction that the turquoise color always remains alive.

It can be customized in all its dimensions: diameter, width and thickness. So it will fit your desires perfectly.

You also have the Iuvan Ring in other metals, such as silveroxidized silver or 18K gold.

 

Disseny i fabricació  / Diseño y fabricación / Design and manufacturing:  Joan Rovira.
Materials / Materiales / Materials:  bronce, plata i or 18K / bronce, plata y oro 18K / bronze, silver and 18K gold
Colors / Colores / Colors:  bronce, plata, plata oxidada (negre), or 18K / bronce, plata, plata oxidada (negro), oro 18K / bronze, silver, oxidized silver (black), or 18K
Mides / Medidas / Sizes:  disponible en totes les mides del 7 al 30 / disponible en todas las medidas del 7 al 30 / available in all sizes 47 to 70