anells/anillos/rings ethiopianopal gold 18k

145,00

Description

Anell Or 18K Opal Etíop

Anell Or 18K Opal Etíop és un cant a la sencillesa expresiva. La simplicitat en el disseny d’una joia és la màxima expresió de força i claretat,  potenciant la proposta estética.  Coneixem la pedra amb la que fem aquest anell   com a  Òpal de Welo.  S’extreu a la muntanya de Semien Wollo, al  nord-oest d’Etiòpia. Els ópals es troben  a les venes de sílice, només a 2 o 3 metres de la superficie.  Els habitants de la regió s’encarreguen de l’explotació de les mines.  Ho fan amb mitjans   artesanals i sense ma d’obra infantil.  De tota la quantitat de mineral que s’extreu de les mines, només un 1% arriba als tallers de joieria.  Les gotes d’aigua microscòpiques que queden atrapades dins el sílice produeixen el joc únic de colors.

La simplicitat en el disseny d’una joia és la màxima expresió de força i claretat.
Anillo de Oro 18K Ópalo Etíope

El anillo de Oro de 18K con Ópalo Etíope es un canto a la sencillez expresiva. La simplicidad en el diseño de una joya es la máxima expresión de fuerza y claridad, potenciando la propuesta estética. Conocemos la gema con la que hacemos este anillo  como Ópalo de Welo. Se extrae en la montaña de Semien Wollo, en el noroeste de Etiopía. Los ópalos de encuentran en las vetas de silicio, a 2 o 3 metros de la superficie. Los habitantes de la región  se hacen cargo de la explotación de las minas. Lo hacen con procedimientos artesanales y sin mano de obra infantil. De toda la cantidad de mineral que se extrae de las minas, sólo un 1% llega a los talleres de joyería. El juego único de colores de este ópalo lo producen gotas microscópicas de agua atrapadas dentro del sílice.

La simplicidad en el diseño de una joya es la máxima expresión de fuerza y claridad
18K Gold Ring Ethiopian Opal

The 18K Gold Ring with Ethiopian Opal is a song to expressive simplicity. The simplicity in the design of a jewel is the maximum expression of strength, enhancing the aesthetic proposal. We know the gem with which we make this ring  as Welo Opal. It is mined on the mountain of Semien Wollo, in northwestern Ethiopia. The opals are found in silicon veins, 2 or 3 meters from the surface. The inhabitants of the region are in charge of the operation of the mines. They do it with artisanal means and without child labor. Of the total amount of ore extracted from the mines, only 1% reaches jewelry workshops. The microscopic water droplets that are trapped inside the silica produce the unique play of colors.

The simplicity in the design of a jewel is the maximum expression of strength and clarity