anells/anillos/rings stripes

245,00

Descripció

Disseny i fabricació  / Diseño y fabricación / Design and manufacturing:  Joan Rovira.

Materials / Materiales / Materials:  plata, coure, bronze i llautó / plata, cobre, bronce y latón /  silver, copper, bronze and brass

Menú